Jest 配置 import 模块导入方法

Jest 默认安装之后是遵循 nodejs 的 commonjs 模块调用的,如果要使用 import 导入的话需要配置 babel ,配置方法:

 1. 安装 bebal
yarn add --dev babel-jest @babel/core @babel/preset-env
 1. 配置 babel
// babel.config.js
module.exports = {
 presets: [
  [
   '@babel/preset-env',
   {
    targets: {
     node: 'current',
    },
   },
  ],
 ],
};

配置完 babel 就可以使用 import 语法了。